Съобщение!
Моля, членовете на БНДФ да внесат в срок до 10.02.2016 г. дължимият от тях годишен членски внос за 2016 година при касиера на дружеството доц. Бойка Цветкова на адрес: гр. София, ул. Дунав №2, Фармацевтичен факултет, ет. 3, каб. 302.