Съобщение !
Българското Научно Дружество по Фармация приканва редовните си членове да внесат членския внос за 2019 г. – 60 лв., препоръчително по банков път. Банкова сметка на БНДФ: IBAN лева BG40STSA93000000360016 BIC STSABGSF Банка ДСК или при касиера на дружеството гл. ас. Лилия Андонова, каб. 310, тел. 543 Краен срок: 31.03.2019 г.