Съобщение !

Българското Научно Дружество по Фармация
приканва редовните си членове да внесат членския
внос за 2019 г. – 60 лв., препоръчително по банков
път.

Банкова сметка на БНДФ:

IBAN лева BG40STSA93000000360016
BIC STSABGSF
Банка ДСК

или при касиера на дружеството гл. ас. Лилия
Андонова, каб. 310, тел. 543

Краен срок: 31.03.2019 г.