VI Конгрес по Фармация с международно участие

Уважаеми Дами и Господа,

VI-ти Конгрес по фармация с международно участие ще се проведе от 13 до 16 октомври 2016 г. в гр. Сандански, Интерхотел „Сандански“.

1. ОРГАНИЗАТОР НА КОНГРЕСА:

БЪЛГАРСКО НАУЧНО ДРУЖЕСТВО ПО ФАРМАЦИЯ

С ПОДКРЕПАТА НА

2. ОРГАНИЗАЦИОНЕН И НАУЧЕН КОМИТЕТ:

Организационен комитет
Председател: проф. Георги Момеков, дф
Секретар: доц. Бойка Цветкова, дф
Членове: проф. Валентина Петкова, дфн;  доц. Мая Георгиева, дф;  доц. Деница Момекова, дф;  доц. Нико Бенбасат, дф.

Научен комитет
Председател: проф. Николай Ламбов, дф
Членове: проф. Генка Петрова, дфн;  проф. Илиана Йонкова, дфн;  проф. Ирини Дойчинова, дфн;  проф. Пламен Пейков, дф;  проф. Николай Данчев, дм.

3. ВАЖНИ ДАТИ НА КОНГРЕСА:

 • краен срок за изпращане на заявка за участие с доклад или постерна презентация и изпращане на резюметаонлайн, за публикуване в книжката програма на Конгреса – до 31 май 2016, на e-mail: bsphscongress2016@gmail.com
 • потвърждение от Научния комитет за прието участие с доклад или постерна презентация – до 15 юни 2016;
 • ранна регистрация на участници в Конгреса – до 15 юли 2016;
 • късна регистрация на участници в Конгреса – от 16 юли до 10 октомври 2016;
 • Официално откриване на Конгреса – 13 октомври 2016;
 • Посрещане „Добре дошли” – 13 октомври 2016 – 20:00 ч., Интерхотел Сандански;
 • Официална вечеря – 15 октомври 2016 – 20:30 ч., Интерхотел Сандански.

4. ОСНОВНИ ТЕМИ НА КОНГРЕСА:

 • Лекарство-доставящи системи;
 • Химия на лекарствата и лекарствен дизайн;
 • Лечебни растения, фитохимия и фитотерапия;
 • Фармацевтичен анализ и контрол на качеството;
 • Фармакология, токсикология и лекарствена безопасност;
 • Социална фармация и фармацевтична регулация;
 • Качество на живот (QoL) – социална и икономическа парадигма;
 • Клинична фармация и фармакотерапия;
 • Наноразмерни лекарствени форми и нанотоксикология;
 • Биотехнологични лекарства и биоподобни ЛП.

5. ЛЕКТОРИ НА КОНГРЕСА:
Водещи специалисти от България и чужбина в областта на фармацията.

6. УЧАСТИЕ С ДОКЛАД ИЛИ ПОСТЕР:
Резюметата за участие с доклад или постер трябва да бъдат предоставени на български език и на английски език.
Формуляр – резюме бълг. език онлайн (тук)
Формуляр – резюме англ. език онлайн (тук)

Краен срок за изпращане на резюмета: 31 май 2016 г.

Изисквания за резюмета:

 • Резюмета се изпращат в електронен вид на адрес: bsphscongress2016@gmail.com
 • Резюмето не трябва да надхвърля повече от 250 думи.
 • Резюметата трябва да бъдат съставени на български език и на английски език.
 • Резюметата трябва да бъдат структурирани в 4 части: (I.) Цел на изследването, (II.) Материали и методи, (III.) Резултати, (IV.) Заключение.
 • Заглавието трябва да показва съдържанието на резюмето и да бъде изписано с ГЛАВНИ БУКВИ, с шрифт Times New Roman и размер на буквите 12.
 • Избягвайте използването на съкращения в заглавието.
 • За думи, които са съкратени, използвайте пълното наименование при употребата им първия път, последвано от стандартното съкращение в скоби.
 • Моля под заглавието да изпишете името или имената на авторите, като подчертаете името на автора, който ще представи съобщението или постера. Под тях, моля да изпишете наименованието на институцията.
 • Задължително е посочването на кореспондиращ автор и контакт – телефон и e-mail.
 • Всички изпратени резюмета ще бъдат разгледани от Научния комитет, като бъдат селектирани за устни презентации или постери. Авторите ще получат потвърждение, дали резюмето е прието за устна презентация или постер по e-mail, на електронния адрес от който е изпратено.
 • Всички постери, одобрени за участие в Конгреса ще бъдат представени под формата на плакат с размери: ширина 80 см и височина 120 см, Портретна ориентация, най-късно до 31 май 2016 г. .

7. АКРЕДИТАЦИЯ:

Всеки участник в Шести конгрес по фармация с международно участие ще получи Сертификат за участие.

8. ОФИЦИАЛЕН ЕЗИК НА КОНГРЕСА:

Български език и Английски език.

9. ЗАЯВКИ ЗА РЕЗЕРВАЦИЯ МОГАТ ДА СЕ ПРАВЯТ ЧРЕЗ:
•    Формуляр-заявка онлайн (тук)
•    Формуляр-спонсори онлайн (тук)
•    По телефон/факс: (02) 931-11-17; 0888 31 10 65 – г-жа Ваня Иванова
•    чрез е-mail: events@wasteels.bg
Моля да вписвате Вашите данни за обратна връзка (телефони и/или e-mail), както и необходимите данни (фирмени или лични) за издаване на фактура.

Заповядайте в Интерхотел „Сандански”, гр. Сандански!

Повече информация можете да намерите като изтеглите документа от тук или на http://bsphs-congress-2016.com/

Полезни документи: