ІІІ НАЦИОНАЛЕН КОНГРЕС ПО ФАРМАЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ

ІІІ НАЦИОНАЛЕН КОНГРЕС ПО ФАРМАЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ, 45 години Фармацевтичен факултет, 17-19.10, 1996 г., Паничище

Организационен комитет: НДФ, Фармацевтичен факултет.

Председател на НДФ – проф. Евгени Минков

Секции и участия:

  • пленарни доклади  – 9, от които 4 на чуждестранни участници;
  • синтез и анализ на лекарствените средства – 1 доклад и  34 постера;
  • технология и биофармация на лекарствените форми – 2 доклада и 20 постера;
  • лечебни растения – и 15 постера;
  • фармакологични, токсикологични и клинични изследвания на лекарствените средства – 55 постера (2 на чуждестранни участници);
  • организация и икономика на фармацията – 19 постера (3 на чуждестранни участници).