ІV КОНГРЕС ПО ФАРМАЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ

ІV КОНГРЕС ПО ФАРМАЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ, 3-5 ЮНИ 2005 г. София.

МОТО: “ПРОГРЕС НА ФАРМАЦЕВТИЧНАТА НАУКА И ПРАКТИКА”

ОРГАНИЗАТОРИ: Българско Научно Дружество по Фармация Фармацевтичен факултет при Медицински университет, София

Секции и участия:

  • пленарни доклади – 7 от които 3 на чуждестранни участници; 
  • синтез и анализ на лекарствени продукти – 5 доклада (3 на чуждестранни участници) и 26 постера (9 на чуждестранни участници);
  • фармацевтична технология – 5 доклада (3 на чуждестранни участници) и 14 постера (3 на чуждестранни участници);
  • лечебни растения – 4 доклада (2 на чуждестранни участници) и 18 постера (6 на чуждестранни участници);
  • фармакология и токсикология – 9 доклада (5 на чуждестранни участници) и 36 постера (5 на чуждестранни участници);
  • биофармация и фармакокинетика – 7 доклада (3 на чуждестранни участници) и 7 постера (2 на чуждестранни участници);
  • социална фармация – 6 доклада на чуждестранни участници и 18 постера (4 на чуждестранни участници);
  • разни.