V КОНГРЕС ПО ФАРМАЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ

V КОНГРЕС ПО ФАРМАЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ, 1-3 АПРИЛ 2011 г.,  Хисаря.

ОРГАНИЗАТОРИ: Българско Научно Дружество по Фармация, Фармацевтичен факултет при Медицински университет, София, Български Фармацевтичен Съюз.

Секции и участия:

  • пленарни доклади – 9 от които 9 на чуждестранни участници; 
  • синтез и анализ на лекарствени продукти – 7 доклада (1 на чуждестранни участници) и 29 постера (4 на чуждестранни участници);
  • фармакология и токсикология – 4 доклада и 19 постера (3 на чуждестранни участници);
  • фармацевтична технология – 7 доклада (1 на чуждестранни участници) и 8 постера (2 на чуждестранни участници);
  • социална фармация – 8 доклада (3 на чуждестранни участници) и 32 постера (7 на чуждестранни участници);
  • фармакогнозия и фитохимия – 8 доклада и 20 постера (4 на чуждестранни участници);
  • хемометрия и лекарствен дизайн – 8 доклада и 3 постера;
  • разни.