І НАЦИОНАЛЕН КОНГРЕС ПО ФАРМАЦИЯ

 

І НАЦИОНАЛЕН КОНГРЕС ПО ФАРМАЦИЯ, 7-9.10.1988 г., София:

Организационен комитет: Научно Дружество по Фармация (НДФ), Българска Медицинска Академия (БМА), Асоциация Биотехнологична и химическа промишленост.

Председател на НДФ – проф. Евгени Минков

Секции и участия:

  •  синтез и анализ на лекарствените средства – 26 доклада и 43 постера;
  •  технология на лекарствата – 19 доклада и 49 постера;
  •  изучаване на лечебните растения – 18 доклада и 37 постера;
  •  фармакология – 27 доклада и 57 постера;
  •  организация и икономика на фармацията – 19 доклада и 32 постера.