Разходи, качество и резултати в здравеопазването

Можете да поръчате книгата на термините на ISPOR “Разходи, качество и резултати в здравеопазването” на info@bsphs.org.