Семинар на тема: „Функционални разстройства на храносмилателната система”

Семинар на Българското научна дружество по фармация на тема:„Функционални разстройства на храносмилателната система”

С любезното съдействие на Abbott
Програма:
Петък 31.05.2013 г.
15:00 – 15:05    Откриване
15:05 – 15:25    Фармакотерапевтични  подходи при синдром на раздразнения колон
15:25 – 15:50    Лекарствени форми с контролирано освобождаване – принципи и възможности за оптимизиране на фармакотерапията при функционални разстройства на храносмилателната система
15:50 – 16:15    Ензимна заместителна терапия с панкреасни ензими
16:15 – 16:40    Технологичнии биофармацевтични аспекти при разработване на лекарствени продукти за  Ензимна заместителна терапия с панкреасни ензими
16:40 – 17:00 Кафе пауза
17:00 – 17:20 Патофизиологични особености и фармакотерапия при диария
17:20 – 17:40 Клинично значими лекарствени взаимодействия при спазмолитичните лекарства 17:40 – 18:00    Съвременни лаксативни лекарства

Събота 01.06.2013 г.
09:00 – 09:30    Кръгла маса на тема „Фармакотерапевтични подходи при функционалните разстройства на храносмилателната система – роля на фармацевта”
09:30 – 09:45 Представяне и отчет на студентската секция при БНДФ
09:45        Закриване на семинара