ОБУЧЕНИЕ ПО ФАРМАКОИКОНОМИКА И КЛИНИЧНА ЕПИДЕМИОЛОГИЯ С БИОСТАТИСТИКА

ПРОГРАМА НА ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБУЧЕНИЕ ПО ФАРМАКОИКОНОМИКА И КЛИНИЧНА ЕПИДЕМИОЛОГИЯ С БИОСТАТИСТИКА

 

13.50. Официално откриване – проф. Ламбов, Декан на Фармацевтичен факултет
- доц. Г. Момеков, Председател на БНДФ

 

Понеделник

3.06.2013

Вторник

4.06.2013

Сряда

5.06.2013

Четвъртък

6.06.2013

Петък

7.06.2013

14.00-15.20

Проф. Г. Петрова

Теоретични основи на фармакоикономиката, общи принципи на приложение

Доц. Г. Момеков

Процедури на комисията по Прозрачност

14.00 – 15.20

Доц. М. Манова

Анализ на разходите за лечение на заболяванияАнализ разход-минимум

14.00 – 15.20

Доц. А. Савова

Анализ разход-ефективност

14.00 – 15.20

Проф. Г. Петрова

Моделиране – основиМодели от типа дърво на решенията

Практически задачи

14.00 – 15.20

Гл.ас. М. Димитрова

Анализ на бюджетното въздействие

Доц. Т. Бенишева

Процедури на националния съвет по цени и реимбурсиране

15.30 – 16.50

Доц. А. Стоименова

Анализ разход-полза 

15.30 – 16.50

Доц. д-р Пламен Димитров

Основни епидемиологични проучвания. Клинични изпитвания.

15.30 – 16.50

Проф. Г. Петрова

Анализ разход-полезност

15.30 – 16.50

Доц. д-р Пламен Димитров

Биостатистически анализ -приложение в епидемиологията

15.30 – 16.50

Проф. Г. Петрова

Моделиране – основиМодели от типа Марков – задачи

17.00 – 18.00

Доц. А. СавоваДоц. А. Стоименова

Практически задачиПо метод разход полза и

Желание за заплащане

17.00 – 18.00

Доц. д-р Пламен Димитров

Анализ на данни от епидемиологични проучвания. Оценка на риска. Причинно-следствена връзка

17.00 – 18.00

Доц. А. СавоваДоц. М. Манова

Практически задачипо метод разход ефективност и

разход-минимум

17.00 – 18.00

Доц. д-р Пламен Димитров

Практически задачи по Критичен анализ на публикации в областта на клиничната епидемиология

17.00 – 18.00

Проф. Г. Петрова

Гл.ас. М. Димитрова

Практически задачи поАнализ на бюджетното въздействие и разход- полезност