Събития

Основна част от дейността на БНДФ е организирането на научни събития и форуми на които членовете на дружеството и техни гости да представят своите постижения.