VІІ Научна конференция

Базирана на доказателствата употреба на пробиотиците

ПРОГРАМА НА СЪБИТИЕТО

Откриване и отчет на управителния съвет на БНДФ
Отчет на гл. ред. на списание Pharmacia
Отчет на секцията на ISPOR
Продуктова презентация на спонсора на семинара
Корпоративна презентация на спонсора на семинара
•Научна програма:
1.Базирана на доказателствата употреба на пробиотиците. Ефективност при диария, свързана с антибиотичното лечение и псевдомембранозен колит – гл. ас . В. Вичева, гл. ас. М. Кондева
2.Фармакология на пробиотиците – проф. Г. Момеков, проф. П. Пейков
3.Контрол на качеството на пробиотиците – гл. ас. М. Георгиева