ІІ НАЦИОНАЛЕН КОНГРЕС ПО ФАРМАЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ

ІІ НАЦИОНАЛЕН КОНГРЕС ПО ФАРМАЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ, 8-10.10,1992 г., София

Организационен комитет: НДФ, Фармацевтичен факултет, НИХФИ.

Председател на НДФ – проф. Евгени Минков

Секции и участия:

  • синтез и анализ на лекарствените средства – 33 доклада и 54 постера;
  • технология на лекарствата – 18 доклада (3 на чуждестранни участници) и 42 постера;
  • лечебни растения – 9 доклада (1 на чуждестранен участник) и 14 постера;
  • фармакология и фармакокинетика – 17 доклада (1 на чуждестранен участник) и 65 постера (3 на чуждестранни участници);
  • социална фармация – 29 доклада (1 на чуждестранен участник) и 3 постера.