VII Научна конференция “От науката до леглото на болния”

Фондация „Академия-Kардиология“ и

Арбилис

съвместно с:

  • Българска сърдечна и съдова асоциация
  • Българска асоциация по сексуална медицина
  • Българско научно дружество по фармация
  • Български институт по метаболитен синдром

Подкрепящ партньор

  • Български фармацевтичен съюз

Под патронажа на кмета на София г-жа Йорданка Фандъкова

организират

VII НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ “ОТ НАУКАТА ДО ЛЕГЛОТО НА БОЛНИЯ”

“От промяната на рисковите фактори до модерната терапия на неинфекциозните болести”

2–4 октомври 2015 г., НДК, София

Лектори на конференцията ще бъдат водещи специалисти в областта на сърдечно-съдовите, ендокринните, белодробните заболявания, хранене и диететика, генетика, фармация и фармакология, сексуална медицина, съдова хирургия и ангиология, и др.

В над 25 научни сесии ще бъдат представени над 100 лекции. В над 10 научни симпозиума с над 50 лекции ще се обсъждат съвременните терапевтични подходи при най-честите в ежедневната практика заболявания.

Предвидени са специални сесии за фармацевти съвместно с Българското научно дружество по фармация.

 

За повече информация: http://events.arbilis.com/?p=1365