Статии свързани с Haberlea rhodopensis Friv. (Gesneriaceae):

DPPH radical scavenging activity of in vitro regenerated Haberlea rhodopensis friv. Plants