VI Конгрес по Фармация с международно участие
Уважаеми Дами и Господа,
VI-ти Конгрес по фармация с международно участие ще се проведе от 13 до 16 октомври 2016 г. в гр. Сандански, Интерхотел „Сандански“.
1. ОРГАНИЗАТОР НА КОНГРЕСА:
БЪЛГАРСКО НАУЧНО ДРУЖЕСТВО ПО ФАРМАЦИЯ
С ПОДКРЕПАТА НА

2. ОРГАНИЗАЦИОНЕН И НАУЧЕН КОМИТЕТ:
Организационен комитет
Председател: проф. Георги Момеков, дф
Секретар: доц. Бойка Цветкова, дф
Членове: проф. Валентина Петкова, дфн; доц. Мая Георгиева, дф; доц. Деница Момекова, дф; доц. Нико Бенбасат, дф.
Научен комитет
Председател: проф. Николай Ламбов, дф
Членове: проф. Генка Петрова, дфн; проф. Илиана Йонкова, дфн; проф. Ирини Дойчинова, дфн; проф. Пламен Пейков, дф; проф. Николай Данчев, дм.
3. ВАЖНИ ДАТИ НА КОНГРЕСА:
• краен срок за изпращане на заявка за участие с доклад или постерна презентация и изпращане на резюмета, онлайн, за публикуване в книжката програма на Конгреса – до 31 май 2016, на e-mail: bsphscongress2016@gmail.com
• потвърждение от Научния комитет за прието участие с доклад или постерна презентация – до 15 юни 2016;
• ранна регистрация на участници в Конгреса – до 15 юли 2016;
• късна регистрация на участници в Конгреса – от 16 юли до 10 октомври 2016;
• Официално откриване на Конгреса – 13 октомври 2016;
• Посрещане „Добре дошли” – 13 октомври 2016 – 20:00 ч., Интерхотел Сандански;
• Официална вечеря – 15 октомври 2016 – 20:30 ч., Интерхотел Сандански.

4. ОСНОВНИ ТЕМИ НА КОНГРЕСА:
• Лекарство-доставящи системи;
• Химия на лекарствата и лекарствен дизайн;
• Лечебни растения, фитохимия и фитотерапия;
• Фармацевтичен анализ и контрол на качеството;
• Фармакология, токсикология и лекарствена безопасност;
• Социална фармация и фармацевтична регулация;
• Качество на живот (QoL) – социална и икономическа парадигма;
• Клинична фармация и фармакотерапия;
• Наноразмерни лекарствени форми и нанотоксикология;
• Биотехнологични лекарства и биоподобни ЛП.

5. ЛЕКТОРИ НА КОНГРЕСА:
Водещи специалисти от България и чужбина в областта на фармацията.

6. УЧАСТИЕ С ДОКЛАД ИЛИ ПОСТЕР:
Резюметата за участие с доклад или постер трябва да бъдат предоставени на български език и на английски език.
Формуляр – резюме бълг. език онлайн (тук)
Формуляр – резюме англ. език онлайн (тук)
Краен срок за изпращане на резюмета: 31 май 2016 г.
Изисквания за резюмета:
• Резюмета се изпращат в електронен вид на адрес: bsphscongress2016@gmail.com
• Резюмето не трябва да надхвърля повече от 250 думи.
• Резюметата трябва да бъдат съставени на български език и на английски език.
• Резюметата трябва да бъдат структурирани в 4 части: (I.) Цел на изследването, (II.) Материали и методи, (III.) Резултати, (IV.) Заключение.
• Заглавието трябва да показва съдържанието на резюмето и да бъде изписано с ГЛАВНИ БУКВИ, с шрифт Times New Roman и размер на буквите 12.
• Избягвайте използването на съкращения в заглавието.
• За думи, които са съкратени, използвайте пълното наименование при употребата им първия път, последвано от стандартното съкращение в скоби.
• Моля под заглавието да изпишете името или имената на авторите, като подчертаете името на автора, който ще представи съобщението или постера. Под тях, моля да изпишете наименованието на институцията.
• Задължително е посочването на кореспондиращ автор и контакт – телефон и e-mail.
• Всички изпратени резюмета ще бъдат разгледани от Научния комитет, като бъдат селектирани за устни презентации или постери. Авторите ще получат потвърждение, дали резюмето е прието за устна презентация или постер по e-mail, на електронния адрес от който е изпратено.
• Всички постери, одобрени за участие в Конгреса ще бъдат представени под формата на плакат с размери: ширина 80 см и височина 120 см, Портретна ориентация, най-късно до 31 май 2016 г. .

7. АКРЕДИТАЦИЯ:
Всеки участник в Шести конгрес по фармация с международно участие ще получи Сертификат за участие.

8. ОФИЦИАЛЕН ЕЗИК НА КОНГРЕСА:
Български език и Английски език.

9. ЗАЯВКИ ЗА РЕЗЕРВАЦИЯ МОГАТ ДА СЕ ПРАВЯТ ЧРЕЗ:
• Формуляр-заявка онлайн (тук)
• Формуляр-спонсори онлайн (тук)
• По телефон/факс: (02) 931-11-17; 0888 31 10 65 – г-жа Ваня Иванова
• чрез е-mail: events@wasteels.bg
Моля да вписвате Вашите данни за обратна връзка (телефони и/или e-mail), както и необходимите данни (фирмени или лични) за издаване на фактура.
Заповядайте в Интерхотел „Сандански”, гр. Сандански!
Повече информация можете да намерите като изтеглите документа от тук или на http://bsphs-congress-2016.com/

VI Научна конференция

VII Научна конференция “От науката до леглото на болния”
Фондация „Академия-Kардиология“ и
Арбилис
съвместно с:
• Българска сърдечна и съдова асоциация
• Българска асоциация по сексуална медицина
• Българско научно дружество по фармация
• Български институт по метаболитен синдром
Подкрепящ партньор
• Български фармацевтичен съюз
Под патронажа на кмета на София г-жа Йорданка Фандъкова
организират

VII НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ “ОТ НАУКАТА ДО ЛЕГЛОТО НА БОЛНИЯ”
„От промяната на рисковите фактори до модерната терапия на неинфекциозните болести”
2–4 октомври 2015 г., НДК, София
Лектори на конференцията ще бъдат водещи специалисти в областта на сърдечно-съдовите, ендокринните, белодробните заболявания, хранене и диететика, генетика, фармация и фармакология, сексуална медицина, съдова хирургия и ангиология, и др.
В над 25 научни сесии ще бъдат представени над 100 лекции. В над 10 научни симпозиума с над 50 лекции ще се обсъждат съвременните терапевтични подходи при най-честите в ежедневната практика заболявания.
Предвидени са специални сесии за фармацевти съвместно с Българското научно дружество по фармация.

За повече информация: http://events.arbilis.com/?p=1365

VІІ Научна конференция
Базирана на доказателствата употреба на пробиотиците

ПРОГРАМА НА СЪБИТИЕТО

Откриване и отчет на управителния съвет на БНДФ
• Отчет на гл. ред. на списание Pharmacia
• Отчет на секцията на ISPOR
• Продуктова презентация на спонсора на семинара
• Корпоративна презентация на спонсора на семинара
• Научна програма:
1.Базирана на доказателствата употреба на пробиотиците. Ефективност при диария, свързана с антибиотичното лечение и псевдомембранозен колит – гл. ас . В. Вичева, гл. ас. М. Кондева
2.Фармакология на пробиотиците – проф. Г. Момеков, проф. П. Пейков
3.Контрол на качеството на пробиотиците – гл. ас. М. Георгиева

Семинар на тема: „Функционални разстройства на храносмилателната система”
Семинар на Българското научна дружество по фармация на тема:„Функционални разстройства на храносмилателната система”
С любезното съдействие на Abbott

Програма:
Петък 31.05.2013 г.
15:00 – 15:05 Откриване
15:05 – 15:25 Фармакотерапевтични подходи при синдром на раздразнения колон
15:25 – 15:50 Лекарствени форми с контролирано освобождаване – принципи и възможности за оптимизиране на фармакотерапията при функционални разстройства на храносмилателната система
15:50 – 16:15 Ензимна заместителна терапия с панкреасни ензими
16:15 – 16:40 Технологичнии биофармацевтични аспекти при разработване на лекарствени продукти за Ензимна заместителна терапия с панкреасни ензими
16:40 – 17:00 Кафе пауза
17:00 – 17:20 Патофизиологични особености и фармакотерапия при диария
17:20 – 17:40 Клинично значими лекарствени взаимодействия при спазмолитичните лекарства 17:40 – 18:00 Съвременни лаксативни лекарства
Събота 01.06.2013 г.
09:00 – 09:30 Кръгла маса на тема „Фармакотерапевтични подходи при функционалните разстройства на храносмилателната система – роля на фармацевта”
09:30 – 09:45 Представяне и отчет на студентската секция при БНДФ
09:45 Закриване на семинара

І НАЦИОНАЛЕН КОНГРЕС ПО ФАРМАЦИЯ

І НАЦИОНАЛЕН КОНГРЕС ПО ФАРМАЦИЯ, 7-9.10.1988 г., София:
Организационен комитет: Научно Дружество по Фармация (НДФ), Българска Медицинска Академия (БМА), Асоциация Биотехнологична и химическа промишленост.
Председател на НДФ – проф. Евгени Минков
Секции и участия:
• синтез и анализ на лекарствените средства – 26 доклада и 43 постера;
• технология на лекарствата – 19 доклада и 49 постера;
• изучаване на лечебните растения – 18 доклада и 37 постера;
• фармакология – 27 доклада и 57 постера;
• организация и икономика на фармацията – 19 доклада и 32 постера.

ІІ НАЦИОНАЛЕН КОНГРЕС ПО ФАРМАЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ
ІІ НАЦИОНАЛЕН КОНГРЕС ПО ФАРМАЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ, 8-10.10,1992 г., София
Организационен комитет: НДФ, Фармацевтичен факултет, НИХФИ.
Председател на НДФ – проф. Евгени Минков
Секции и участия:
• синтез и анализ на лекарствените средства – 33 доклада и 54 постера;
• технология на лекарствата – 18 доклада (3 на чуждестранни участници) и 42 постера;
• лечебни растения – 9 доклада (1 на чуждестранен участник) и 14 постера;
• фармакология и фармакокинетика – 17 доклада (1 на чуждестранен участник) и 65 постера (3 на чуждестранни участници);
• социална фармация – 29 доклада (1 на чуждестранен участник) и 3 постера.

ІІІ НАЦИОНАЛЕН КОНГРЕС ПО ФАРМАЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ
ІІІ НАЦИОНАЛЕН КОНГРЕС ПО ФАРМАЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ, 45 години Фармацевтичен факултет, 17-19.10, 1996 г., Паничище
Организационен комитет: НДФ, Фармацевтичен факултет.
Председател на НДФ – проф. Евгени Минков
Секции и участия:
• пленарни доклади – 9, от които 4 на чуждестранни участници;
• синтез и анализ на лекарствените средства – 1 доклад и 34 постера;
• технология и биофармация на лекарствените форми – 2 доклада и 20 постера;
• лечебни растения – и 15 постера;
• фармакологични, токсикологични и клинични изследвания на лекарствените средства – 55 постера (2 на чуждестранни участници);
• организация и икономика на фармацията – 19 постера (3 на чуждестранни участници).

ІV КОНГРЕС ПО ФАРМАЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ
ІV КОНГРЕС ПО ФАРМАЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ, 3-5 ЮНИ 2005 г. София.
МОТО: “ПРОГРЕС НА ФАРМАЦЕВТИЧНАТА НАУКА И ПРАКТИКА”
ОРГАНИЗАТОРИ: Българско Научно Дружество по Фармация Фармацевтичен факултет при Медицински университет, София
Секции и участия:
• пленарни доклади – 7 от които 3 на чуждестранни участници;
• синтез и анализ на лекарствени продукти – 5 доклада (3 на чуждестранни участници) и 26 постера (9 на чуждестранни участници);
• фармацевтична технология – 5 доклада (3 на чуждестранни участници) и 14 постера (3 на чуждестранни участници);
• лечебни растения – 4 доклада (2 на чуждестранни участници) и 18 постера (6 на чуждестранни участници);
• фармакология и токсикология – 9 доклада (5 на чуждестранни участници) и 36 постера (5 на чуждестранни участници);
• биофармация и фармакокинетика – 7 доклада (3 на чуждестранни участници) и 7 постера (2 на чуждестранни участници);
• социална фармация – 6 доклада на чуждестранни участници и 18 постера (4 на чуждестранни участници);
• разни.

V КОНГРЕС ПО ФАРМАЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ
V КОНГРЕС ПО ФАРМАЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ, 1-3 АПРИЛ 2011 г., Хисаря.
ОРГАНИЗАТОРИ: Българско Научно Дружество по Фармация, Фармацевтичен факултет при Медицински университет, София, Български Фармацевтичен Съюз.
Секции и участия:
• пленарни доклади – 9 от които 9 на чуждестранни участници;
• синтез и анализ на лекарствени продукти – 7 доклада (1 на чуждестранни участници) и 29 постера (4 на чуждестранни участници);
• фармакология и токсикология – 4 доклада и 19 постера (3 на чуждестранни участници);
• фармацевтична технология – 7 доклада (1 на чуждестранни участници) и 8 постера (2 на чуждестранни участници);
• социална фармация – 8 доклада (3 на чуждестранни участници) и 32 постера (7 на чуждестранни участници);
• фармакогнозия и фитохимия – 8 доклада и 20 постера (4 на чуждестранни участници);
• хемометрия и лекарствен дизайн – 8 доклада и 3 постера;
• разни.

І КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ФАРМАКОИКОНОМИКА
І КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ФАРМАКОИКОНОМИКА 30-31 МАРТ 2012 г., Банкя

ОТЧЕТНО-ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ
ОТЧЕТНО-ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ 30-31 МАРТ 2012 г., Банкя.