Факултетът по фармация на МУ – София посрещна специализанти от Португалия

Миналата седмица Факултетът по фармация на Медицинския университет в София имаше специални гости от Португалия. Кристиано Матос и Хоао Хоаким са фармацевти, преподаващи в гимназията в Коимбра, Португалия с фокус върху фармакологичната бдителност и токсикологичните аспекти на безопасността на лекарствата и взаимодействията.

Те имаха възможност да се срещнат с колеги от катедрите по „Фармакология, фармакотерапия и токсикология”, „Фармакогнозия”, катедра „Организация и икономика на фармацията” на Факултета по фармация на МУ – София и „Фармацевтични технологии с фармация”, където бяха запознати с методите на преподаване и техническата база. Големи благодарности на проф. Георги Момеков, проф. Мария Димитрова, ст. н. с. проф. Константин Тачков и гл. ас. проф. Йордан Йорданов, Иванка Костадинова и Янчо Зарев за споделените опит и визия.

Специални благодарности на декана на факултета проф. Александър Златков и проф. д-р Милен Димитров, зам.-декан по студентската работа на обучението на български и английски език за домакинството на португалските гости във Факултета по фармация на МУ – София.

Още подобни публикации

Най-четени публикации