Органи на управление

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

Председател:

  • проф. Георги Момеков, дф

Членове:

  • проф.  Николай Ламбов, дф
  • проф. Пламен Пейков, дф
  • проф. Генка Петрова, доктор на науките
  • доц. Нико Бенбасат, дф

Касиер:

  • доц. Бойка Цветкова, дф