За приемане на нови членове в Българското Научно Дружество по Фармация е необходимо попълване на молба заявление до Председателя на Дружеството.