Всеки редовен член на Дружеството заплаща годишен членски внос в размер на 60 лв.

Заплащането на членският внос става по два начина:

  • на касиера в брой
  • по банков път по сметка на Дружеството:

в лева: Банка ДСК, клон Оборище

IBAN: BG40STSA93000000360016

BIC: STSABGSF

и в евро: Банка ДСК, клон Оборище

IBAN: BG57STSA93000009035681

BIC: STSABGSF