През 1950 г. е сформирана организацията Научни Медицински Дружества (НМД), като част от която е Научно Дружество на Фармацевтите в България (1953 – 1956 г.) (НДФБ) с председател проф. А. Бойчинов.  През 1968 г. НМД се трансформира в Съюз на Научните Медицински Дружества, а НДФБ – в Републиканско Научно Дружество на Фармацевтите с председател проф. И. Исаев – 1957 – 1980 г. От  1981 до 2000 г. председател на Научно Дружество по Фармация (НДФ) е проф. Е. Минков. Така на 20.08.2003 г. се регистрира Българско Научно Дружество по Фармация (БНДФ) с председател проф. Пламен Пейков, дф. От 2012 г. председател на БНДФ е проф. Георги Момеков, дф.