Проблеми на съвременната фармацевтична и биомедицинска наука

VIII Конгрес по фармация с международно участие под мотото „Escape from the Pandemonium: Pharmaceutical Restart 2023”, организиран от Българското научно дружество по фармация, се проведе в к.к. Боровец 27 -30 април 2023 г.

Научният форум бе под патронажа на Ректора на Медицински университет-София Акад. Лъчезар Трайков, дмн.

Основни акценти от проведения VIII Конгрес по фармация, с международно участие, организиран от Българското научно дружество по фармация

Проф. Георги Момеков, Председател на Управителния съвет на БНДФ

На конгреса присъстваха делегати от цялата страна, както и чуждестранни експерти, а научната програма беше изключително богата и разнообразна. Форумът бе поредното успешно мероприятие на Българското научно дружество по фармация, в което участие взеха над 330 делегати в т.ч. експерти от Австрия, България, Германия, Испания, Италия, Нидерландия, Северна Македония и Унгария.
В научната програма бяха засегнати редица проблеми на съвременната фармацевтична и биомедицинска наука като бяха изнесени 96 доклада и над 100 постерни презентации. Конгресът бе реализиран като една фармацевтична асамблея с участието на утвърдени родни и международни експерти в областта на всички сфери на фармацията и лекарствознанието в т. ч. фармакология, токсикология, фармакотерапия, технология на лекарствата, социална фармация и фармацевтично законодателство, фармакоикономика и оценка на здравните технологии, лекарствен дизайн и фармацевтична химия, фармакогнозия, фитотерапия, етнофармакология, фармацевтична биотехнология, биотехнологични лекарства, биоподобни средства и пр.
Keynote – лектори на форума бяха акад. Лъчезар Трайков, дмн, Ректор на Медицински университет – София; проф. Маартен Постма, Университет на Грьонинген, Кралство Нидерландия; проф. Оливие Жубер, Институт Жан-Ламур, UMR CNRS 7198, Университет на Лорен, Нанси, Франция; проф. Раул Андеро Гали, Институт по Невронауки, Катедра по психобиология и методология на здравните науки, Автономен университет на Барселона, Испания; проф. Томас Мор, Виенски университет, Медицински университет на Виена, ScienceConsult, Комплексен онкологичен център; проф. Петър Д. Петров, дхн, директор на Институт по полимери, Българска академия на науките; проф. Станислав Рангелов, дхн, Институт по полимери, Българска академия на науките; проф. Борислав Георгиев, дм, Национална кардиологична болница; проф. Генка Петрова, дфн, Медицински университет – София, Фармацевтичен факултет.
Конгресът бе приветстван като най-висока трибуна на фармацевтичната наука, практика и иновации с поздравителни адреси от патрона на форума акад. Лъчезар Трайков, ректор на Медицински университет – София; председателя на научния комитет и декан на Фармацевтичен факултет при МУ-София проф. Александър Златков; директора на Изпълнителната агенция по лекарствата маг. фарм. Богдан Кирилов; председателя на Българския фармацевтичен съюз маг. фарм. Димитър Маринов; декана на Факултета по дентална медицина при МУ-София проф. Божидар Йорданов; председателя на Българската секция на ISPOR маг. фарм. Илия Николов; изпълнителния директор на БГФарма д-р Евгени Тасовски; съветника на министъра на здравеопазването Аркади Шарков, както и от доайена на фармацевтичната технология проф. Рахамин Шекерджийски. Делегатите на форума бяха представители на основните академични институции, асоциирани с фармацевтичната наука, дистрибуцията на лекарства, лекарствената регулация, индустрията и аптечната мрежа в т.ч. фармацевтичните факултети при медицинските университети в София, Пловдив, Плевен и Варна, както и ФХФ при СУ; институтите по полимери, по микробиология, по молекулярна биология и по органична химия с център по фитохимия при БАН; РФК-София; както и Националната кардиологична болница и УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“. Конгресът бе проведен с подкрепата на Българския фармацевтичен съюз, като високото ниво на научната програма даде основание той да бъде сертифициран с 30 кредитни точки от съсловната организация. Това утвърждава този традиционен форум като най-висока трибуна за представяне на новостите и иновациите в областта на фармацевтичната наука и практика у нас.
В рамките на секцията по Социална фармация и фармацевтична регулация бе осъществен хибриден Сателитен симпозиум “Drug Regulatory affairs and negotiation” като част от Европейската Програма PANDORA (Pan-European Education al Platform on Multidrug-Resistant Tumors and Personalized Cancer Treatment) с онлайн презентации, представени в реално време от доц. Тамаш Агх, Университет на Печ, Изследователски институт „Syreon“, Унгария, д-р Джанлука Сфераца, Национален съвет за научни изследвания, Рим, Италия и д-р Ливия Бертон, Център за клинични изпитвания, Католически университет „Sacro Cuore“, Италия. Сателитният симпозиум бе модериран от проф. Г. Петрова и проф. В. Цанкова.
На конгреса бяха дискутирани предизвикателствата пред фармацията като микс от теория и практика на лекарствознанието, добри практики, индустрия и иновации, високи образователни стандарти, законодателство и регулации, дистрибуция на едро и доставка на лекарства в аптечната мрежа, лекарствена информация за лекарствата и все по-често удобен за потребителите център за достъп до първични здравни грижи, фармацевтични грижи и point-of-care диагностика. COVID-19 оказа огромно влияние върху тази многостранна област и свързаните с нея индустрии, изкуства и практики. Пандемията повдигна някои въпроси за нашата готовност за справяне с кризи, както и за продължаващата борба с хроничните заболявания, влиянието на т.нар. модифицируеми рискови фактори и в този контекст насърчаването на здравословния начин на живот. В дискусията, озаглавена “Бягство от пандемията – фармацевтичен рестарт 2023 г.”, която се проведе на края на научната програма, основната тематична поанта на целия форум кулминира в една импровизирана дискусия с опит да се направи мултифасетен преглед на фармацията като научна област, образователна сфера, регулация и здравеопазване, като бяха обсъдени предизвикателствата както и потенциалните бъдещи решения. Участниците в панела бяха подбрани, за да представят различните гледни точки – на бизнеса, на академичните среди, на образованието, на дистрибуторите, както и на обществения интерес в една забързана епоха на бързо навлизане на нови технологии и иновации, изкуствен интелект, телемедицина и т.н., несъмнено катализирани от пандемията. Участници в експертния панел бяха проф. Александър Златков – декан на Фармацевтичен факултет при Медицински университет – София и дългогодишен преподавател по фармацевтична химия, проф. Генка Петрова – основател на българския клон на ISPOR (The Professional Society for Health Economics and Outcomes Research), световнопризнат експерт по фармакоикономика и оценка на здравни технологии, проф. Георги Момеков, председател на Българското научно дружество по фармация, маг. фарм. Аделина Любенова, отговорен фармацевт на Стинг АД – ключов елемент на лекарствоснабдяването у нас и представител на бизнеса – ползвател на фармацевтични кадри. Като представител на обществото за форума бе чест участието на Йордан Йовчев – спортен шампион и посланик на здравословния начин на живот. В дискусията бе направен преглед на новите технологии, които навлизат променят облика на самото изкуство на фармацевтичната наука и практика, както и предизвикателствата, отключени от пандемията и другите глобални геополитически събития на новото време, като бяха формулирани и потенциални решения. Дискусията бе модерирана от един от най-ярките представители на съвременната българска журналистика и публицистика г-н Бойко Василев и позволи да се направи обстойна рекапитулация на форума, и да бъде негов логичен завършек.

Още подобни публикации

Най-четени публикации