Александър Златков (Фармацевтичен факултет, МУ, София, България)

Генка Петрова (Фармацевтичен факултет, МУ, София, България)

Георги Момеков (Фармацевтичен факултет, МУ, София, България)

Данка Обрешкова (Фармацевтичен факултет, МУ, София, България)

Дарвин Иванов (Фармацевтичен факултет, МУ, София, България)

Жасмина Тенчева (Фармацевтичен факултет, МУ, София, България)

Илиана Йонкова (Фармацевтичен факултет, МУ, София, България)

Николай Данчев (Фармацевтичен факултет, МУ, София, България)

Николай Ламбов (Фармацевтичен факултет, МУ, София, България)

Стефка Титева (Фармацевтичен факултет, МУ, София, България)

Стефан Николов (Фармацевтичен факултет, МУ, София, България)

Христо Цачев (Фармацевтичен факултет, МУ, София, България)

Христо Цветанов (Институт по Полимери, БАН, София, България)

Бистра Ангеловска (Университет Гоце Делчев, Скопие, Македония)

Ебба Холме Хансен (Университет Кьобенханс, Кьобенханс, Дания)

Фабрис Клерфьой (Университет Нант, Нант, Франция)

Георг Хойн (Университет по приложни науки, Кьотен, Германия)

Луиза Пистели (Университет Пиза, Пиза, Италия)

Марион Шефер (Институт по Клинична Фармакология и Токсикология, Берлин, Германия)

Мерседес Унзета (Автономен университет на Барселона, Барселона, Испания)

Рюдигер Грьонинг (Университет Мюнстер, Мюнстер, Германия)

Светлана Лутероти (Университет Загреб, Загреб, Хърватия)

Главен редактор: Пл. Пейков

Секретар: M. Георгиева

Адрес на редакционната колегия:

Фармацевтичен факултет Главен редактор: (+359 2) 9236 505

гр. София 1000, ул. Дунав №2,

E-mail: pharmacia_editor@pharmfac.net

Fax (02) 987 987 4

Секретар: (02) 9236 515:

E-mail: pharmacia_secretary@pharmfac.net

ISSN 0428-0296