Условия за приемане в БНДФ.
За приемане на нови членове в Българското Научно Дружество по Фармация е необходимо попълване на молба заявление до Председателя на Дружеството.

Членски внос.
Всеки редовен член на Дружеството заплаща годишен членски внос в размер на 60 лв.
Заплащането на членският внос става по два начина:
• на касиера в брой
• по банков път по сметка на Дружеството:
в лева: Банка ДСК, клон Оборище
IBAN: BG40STSA93000000360016
BIC: STSABGSF
и в евро: Банка ДСК, клон Оборище
IBAN: BG57STSA93000009035681
BIC: STSABGSF